Vidimo se slijedeće ljeto!
See you next summer!

Zatvoreni smo / We're closed